Přihlášení pro stávající klienty

Klienti s uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb mohou mít sjednanou službu on-line, prostřednictvím níž mohou s advokátem komunikovat pomocí právního helpdesku.

Advokátní kancelář garantuje  reakci ve sjednané době od přijetí podnětu klienta. Kromě této garance má klient  přehled v jakém stavu se řešení jeho kauzy právě nachází.