Vybrané reference

Podnikatelé

Sonata Finance, a.s.
Právní pomoc při vymáhání pohledávek a zajištění investičních projektů.

Váš nový dům, s.r.o.
Komplexní právní služby v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek.

RK REALTREND, s.r.o.
Komplexní právní služby v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek.

ALTIS, a.s.
Komplexní právní služby.

TTT servis, s.r.o.
Komplexní právní služby, zejména vymáhání pohledávek.

Hotel Continental, s.r.o.

Komplexní právní služby v oblasti obchodního práva a pracovního práva. Příprava a revize nájemních a obchodních smluv, včetně vymáhání pohledávek.

Realitní kancelář BONAREA, s.r.o.
Komplexní právní služby v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek, jakož i příprava kupních smluv, nájemních smluv a zajišťování úschovy kupní ceny.

BS fin, s.r.o.
Komplexní právní služby v oblasti firemního práva.

Burlingham, s.r.o.
Právní služby v souvislosti s vymáháním nároků ze smluv o dílo.

SK Rapid Plzeň, o.s.
Komplexní právní služby zejména spojené se správou a pronájmem majetku.

VASP VICEROY CZ, s.r.o.
Komplexní právní služby v souvislosti s realitní činností.

LADY KORÁL, s.r.o.
Komplexní právní služby.

Sbor dobrovolných hasičů, o.s.
Právní služby v souvislosti s převody nemovitostí.


Státní správa a samospráva


Ministerstvo pro místní rozvoj

Organizace zadávacícho řízení v oblasti veřejných zakázek.

Ministerstvo životního prostředí ČR
Audit vybraných zadávacích řízení prováděných příjemci podpory.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Školení v oblasti veřejných zakázek pro interní auditory vysokých škol.

Západočeská univerzita v Plzni
Právní služby spojené s auditem zadávacích řízení.

Státní fond životního prostředí ČR
Poskytnuty právní služby v oblasti sporu v pracovním právu a dále poskytování analýz souladnosti povinností příjemců dotací se zákonem o veřejných zakázkách.

Správa NP a CHKO Šumava, p.o.

Vymáhání pohledávek z bezdůvodného obohacení při lesnických činnostech.
Zavedení systému uzavírání obchodních smluv v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (minitendrů) a vymáhání pohledávek spojených s porušováním obchodních podmínek .

Vybraní klienti ze zahraničí


Jiří Janeček , USA
Komplexní právní služby při správě majetku v ČR.

Alois Paul Burda, USA

Komplexní právní služby v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor.

Peter Köhler, Rakousko
Právní služby v souvislosti se správou majetku.

Zdeněk Rašplička, Kanada
Vymáhání pohledávek z nájemního poměru.